Vážení rodiče, milí žáci,

v rámci Národního plánu doučování bylo v minulém pololetí nabídnuto našim žákům doučování. Toto doučování bude probíhat na naší škole i v druhém pololetí školního roku 2022/2023.

Národní plán doučování je realizován v rámci Národního plánu obnovy. Finanční prostředky na doučování jsou poskytnuty z fondu Evropské unie – Next Generation EU. Cílenou podporu lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků, tedy individuálního nebo skupinového doučování.

Dle návrhu pedagogů a zájmu žáků, je stanoven základní harmonogram doučování, který se může v průběhu doučovacího období měnit s ohledem na nově vzniklé potřeby při doučování (zařazení žáků do skupin, zařazení dalších předmětů apod.).

Doučování je tedy určeno především pro žáky ohrožené školním neúspěchem
a je poskytováno bezplatně našimi pedagogy, mimo vyučování. Snažíme se pomoct těm dětem, které mají výukové obtíže, nezvládají učivo.

Pokud je Vaše dítě zařazeno do tohoto programu a hodina bude z organizačních důvodů zrušena, budou vás o této skutečnosti předem informovat třídní učitelé nebo daný pedagog.

V případě zájmu o doučování Vašich dětí se neváhejte obrátit na třídní učitele, popřípadě na statutárního zástupce ředitele školy (hencova.i@zshnojnik.com), kteří Vám sdělí bližší informace, a doporučí daného pedagoga, který se bude Vašemu dítěti věnovat a pomůže mu s dovysvětlením učiva.

Všem nám záleží na tom, aby byli žáci úspěšní nejen ve školním vzdělávání, ale také aby byli dobře připraveni na svou další profesní dráhu.

Věřím, že společným aktivním přístupem všech zúčastněných, se nám to společně podaří.

Dagmar Tobolová
ředitelka školy

Doucovani-přehled