Velikonoce s angličtinou

Ve středu 4. 4. 2023 prožili žáci prvního stupně netradiční hodiny angličtiny. Ze tříd se přemístili do malé tělocvičny, kde na ně čekaly aktivity s velikonoční a jarní tématikou, ovšem ne v jejich mateřském jazyce, ale v angličtině.

Děti procházely jednotlivá stanoviště a pomocí zábavných úkolů si procvičovaly již osvojenou slovní zásobu, nebo si své znalosti rozšířily například o názvy zvířecích mláďat či jarních květin. Nechyběly ani experimenty s vajíčky, při kterých trénovaly sluch. Žáci si také vyzkoušeli hledání vajíček – tradiční velikonoční zábavu oblíbenou ve Velké Británii a USA. Přitom si mladší žáci zopakovali barvy a počítání. Starší žáci skládali ze slov otázky a ně pak odpovídali. Součástí úkolů byly také pohybové aktivity jako je házení na terč jarními květinami, kutálení balónků s názvy jídel do zajícovy pusy nebo velikonoční taneček.

Za splněné aktivity žáci získali odměnu v podobě čokoládového vajíčka a velikonoční nálepky.

Děti měly možnost celou akci ohodnotit napsáním vzkazu či nakreslením smajlíka na velké velikonoční vejce. Smutný obličej se neobjevil ani jednou.

Děkujeme všem pedagogům a asistentkám, kteří pomáhali Velikonoce s angličtinou zorganizovat a také žákům 7. D, kteří své mladší žáky na stanovištích provázeli a byli jim laskavou oporou.

Mgr. Zuzana Sikorová