Ve dnech 30. 4. – 4. 5. jsme se skupinou žáků osmých a devátých tříd vyrazili autobusem na exkurzi do Anglie. Naším cílem byla přímořská městečka na Jihu Anglie a hlavní město Londýn. Chtěli jsme si také vyzkoušet, zda umíme naše znalosti angličtiny využít v praxi.

Nejdříve jsme navštívili město Brighton, kde jsme si prohlédli ikonické molo s atrakcemi, mořské akvárium či exotický královský palác Royal Pavilion. Město nás okouzlilo svou uvolněnou atmosférou s mnoha neobvyklými obchůdky a kavárničkami. Nechyběla také naše první ochutnávka tradičního pokrmu „fish and chips“ a typické Brightonské zmrzliny. Po náročné noční jízdě autobusem a celodenním nasávání anglické kultury jsme se poprvé setkali s rodinami, které nás po dvě noci hostili ve svých domech. Byla to jedinečná příležitost využít naše dovednosti angličtiny a zakusit, jak se žije v zemi, o které se tolik let učíme.

Další den jsme se po typické anglické snídani vydali za poznáním do starobylého městečka Chichester, jež bylo založeno Římany, a ve kterém jsme hlavně obdivovali architekturu místní katedrály a přilehlého opatství. Dále nás čekal výlet do muzea v přírodě Weald&Downland, kde jsme měli možnost poznat krásy Anglického venkova všemi smysly. V muzeu byly k vidění anglické venkovské stavby až ze 16. století. V některých probíhaly ukázky řemesel. Nejvíce se nám líbila ukázka pečení chleba a práce v kovářské dílně. V odpolední hodinách jsme zamířili do přístavního města Portsmouth, kde jsme navštívili dvě velmi slavné lodě. Jednou z nich byla „Mary Rose“ – nejoblíbenější loď Jindřicha VIII. a druhou bylo válečné plavidlo „Victory“, které pomohlo vyhrát bitvu u Trafalgaru a na níž podlehl zraněním admirál Nelson. Nyní už víme, jak se nabíjí dělo, jak to vypadá v podpalubí při bitvě, jak se amputují končetiny, a kde se scházela britská královna Alžběta II. s vedením britského námořnictva. Celý den jsme završili procházkou přístavem a nakupováním, kdy jsme opět trénovali naše komunikační dovednosti v anglickém jazyce.

Zlatým hřebem našeho putování byla celodenní návštěva Londýna. Tu jsme započali na nultém poledníku v Greenwich. Zde jsme se kochali nádherným výhledem na velkoměsto. Následovala plavba po řece Temži, během níž jsme měli možnost obdivovat nejmodernější architekturu v městské části City, až jsme dopluli do samého centra metropole, kdy jsme byli připraveni nasávat nezaměnitelnou atmosféru londýnských ulic. Celý Londýn se připravoval na korunovaci Karla III. a tak v našich myslích zůstanou vzpomínky na ulice vyzdobené vlajkami a opatřené zátarasy, jež byly hlídány policisty.  Ani to nám ale nezabránilo, abychom si nejvýznamnější památky prohlédli zblízka. A to během procházky kolem parlamentu se slavnou hodinovou věží, Westminsterského opatství, přes vládní čtvrt Whitehall až k Buckinghamskému paláci. Nechyběla ani návštěva čínské čtvrti a nakupovaní v oblíbených obchodech. Město jsme viděli také z ptačí perspektivivy, když jsme během projížďky na vyhlídkovém kole „London Eye“ vystoupali do výšky 135 metrů.  Naši Londýnskou pouť jsme zakončili tancem, kdy se nám podařilo roztančit velké množství lidí na náměstí Picadilly Circus.

Poté už nezbývalo než se vydat autobusem domů. Po celou dobu exkurze nám přálo počasí, a tak nám nic nebránilo si výlet náležitě užít. Děkujeme všem žákům a také pedagogům za výbornou spolupráci a těšíme se na další výpravy za hranice naší země.

Mgr. Zuzana Sikorová