V pondělí 31. 10. 2022 se v naší škole uskutečnil Halloween, kterého se zúčastnily všechny děti ze školní družiny a školního klubu. Naše bohatě nazdobená tělocvična se rázem proměnila v místo plné strašidel a duchů, a to díky všem dětem, které přišly v originálních kostýmech.

Pro děti byla připravena různá strašidelná stanoviště se zajímavými úkoly. Odvahu museli ukázat při lovení pavouků z neznámé sklenice plné slizu, statečnost představit při zdolávání nelehké strašidelné stezky, ale své dovednosti dokázat také při tvořivých aktivitách,
či nelehkých soutěžích. Aby každý z nich získal strašidelnou odměnu, museli všechny úkoly statečně splnit. A že se naše děti ničeho nebojí, o tom jsme se přesvědčili. Všechny úkoly děti zvládly, a tak o odměnu skutečně nikdo nepřišel.

V průběhu celé akce nechyběla také hudba, která roztancovala i ta nejchmurnější strašidla.
Na samotný závěr byla oceněna nejoriginálnější strašidla a nechybělo ani výborné tematické občerstvení, které nám věnovali šikovní rodiče našich žáků.

Všem dětem děkujeme za jejich skvělou strašidelnou aktivitu a účast.

Katka Malo

a tým vychovatelek ze ŠD a ŠK