Snažíme se dětem zprostředkovat divadlo nejen formou diváckého zážitku, ale také prostřednictvím vlastní herecké zkušenosti. Jednou z možností jsou právě divadelní dílny, které pro děti pořádá Divadlo loutek v Ostravě.

Žáci 6. B využili nabízenou možnost beze zbytku. Od první chvíle „podlehli“ vlivu dvou zkušených herců, kteří je provázeli na jevišti, a zapomněli na obavy či nervozitu. Hráli naplno, využívali pohyb, mimiku a hlavně momentální nápady. Nebyl pro ně problém vytvořit živý obraz staré půdy či obyčejné koupelny, přičemž každý žák si sám vybral roli – věc, kterou v živém obrazu představoval. Děti se proháněly ve fiktivním autobuse, tvořily sochy podle svých nálad, ztvárňovali emoce, kterými měli nakazit ostatní spoluhráče.

Dílna určitě splnila svůj účel – podpořila kreativitu žáků, jejich improvizační schopnosti a zároveň vytvořila nové a nepoznané vztahy v kolektivu dětí.

Mgr. Hana Kurillová