Vážení rodiče, milí žáci,

prázdniny se chýlí ke svému konci a opět se blíží začátek nového školního roku. Dovoluji si Vás informovat o organizaci prvního školního týdne.

Žákům i rodičům přeji úspěšný školní rok, chuť k získávání nových vědomostí, poznatků a společné prožití nových zážitků.

 Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

 

Organizace prvního školního týdne

 • Standardní rozvrh hodin na školní rok 2023/2024 bude zveřejněn v systému Bakaláři.
 • 1. a 2. třída obdrží rozvrh od třídní učitelky prostřednictvím e-mailu.
  V prvním týdnu bude výuka zkrácena dle náhradního rozvrhu – viz rozpis níže.

Pondělí 4. 9. – slavnostní zahájení školního roku

 • 1. ročník – slavnostní zahájení školního roku v hudebně školy v 9:00 hodin, po ukončení společné seznámení rodičů a žáků s třídní učitelkou v učebně 1. třídy, organizační záležitosti, rozvrh apod.

(Po dobu informační schůzky je zajištěn dohled nad dětmi 1. třídy ve školní družině.)

 • 2. až 9. ročník – zahájení školního roku ve třídách v 7:55, ukončení v 9:30.
 • Po ukončení výuky žáci 1. stupně odcházejí do školní družiny nebo domů.
 • Školní klub pro žáky 2. stupně bude v provozu od 5. 9. 2023.

Úterý 5. 9. – třídnické hodiny, rozdávání učebnic, výuka dle upraveného rozvrhu

První stupeň

 • 1. ročník – do 10:30 (po ukončení vyučování odcházejí všechny děti do ŠD – bližší informace obdrží rodiče na úvodní schůzce dne 4.9.)
 • 2. a 3. ročník – do 11:20
 • 4. a 5. ročník – do 11:30
 • po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd, do ŠD nebo ŠK, ostatní domů
 • v případě, že dítě nebude chodit do školní družiny, rodiče si ho vyzvednou nejpozději v 11:30 hod nebo odchází samostatně na základě písemného sdělení.

 Druhý stupeň

 • 6. až 9. ročník – po ročnících od 11:40 do 12:25 (6. ročník 11:40, 7. ročník 11:55, 8. ročník 12:10 a 9. ročník 12:25)
 • po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd

Středa 6. 9.

 • 1. ročník – do 10:30 (po ukončení vyučování odcházejí všechny děti do ŠD nebo si je vyzvedávají rodiče)
 • 2. až 9. ročník výuka dle standardního rozvrhu

Čtvrtek 7. 9 pátek 8. 9. – výuka dle standardního rozvrhu

 

Stravování ve školní jídelně

  •  přihlášky a prodej čipů probíhá u vedoucí školní jídelny od 28. 8. do 4. 9.
   od 7:00 do 13:00.
  • V pondělí 4. 9. mají všechny děti obědy odhlášené, pokud máte zájem
   o stravování i v tento den, je nutné si oběd přihlásit u vedoucí ŠJ nebo v systému E-stravy. Obědy budou vydávány od 11:15 do 13:00 pro přihlášené strávníky.
  • Další dny od 5.9. se obědy vydávají standardně od 11:25 do 14:00 (automaticky budou přihlášeni všichni žáci, kteří odebírali obědy v minulém školním roce, sami si mohou obědy měnit a odhlašovat na webu, nebo v mobilní aplikaci).
  • Přihlášky/odhlášky obědů – (u vedoucí ŠJ 558 696 068, 727 946 230 nebo v aplikaci E – strava).
  • V případě onemocnění mají žáci nárok na dotovaný oběd pouze 1. den nemoci, další dny je nutné obědy odhlásit. Další dny v době nemoci nebo při neodhlášení stravy je oběd za plnou nedotovanou cenu.
  • Ceny obědů
   • Žáci 7-10 let: 32 Kč
   • Žáci 11-14 let: 34 Kč
   • Žáci 15 a více let: 39 Kč
   • Stravovací čip: 70 Kč
 • Podrobnější informace naleznete na webových stránkách v sekci Školní jídelna.

 

Školní družina

 • Ranní družina zahajuje provoz v pondělí 4. 9. od 6:00 (viz. záložka školní družina), odpolední družina je pro děti zajištěna taktéž od prvního dne školy 4. 9., a to do 16:00.
 • Přihlášky pro zájemce jsou umístěny na webových stránkách školy v sekci školní družina/školní klub. (Rodiče, kteří již přihlášku odevzdali ji nemusí vyplňovat znova.) Můžete si je také vyzvednout u třídních učitelů či paní vychovatelky ŠD a ŠK, kde je po vyplnění rovněž odevzdáte. Přihlášky uzavíráme 8. 9. 2023, odevzdávejte je vedoucí vychovatelce Kateřině Malo, DiS., z hlediska kapacity školní družiny bude rozhodujícím kritériem pro přijetí datum podání přihlášky.

 

Zájmové kroužky

 • Nabídku zájmových kroužků obdržíte do 8. 9. 2023, činnost kroužků bude zahájena od 18. 9. 2023.
 • Do výuky římskokatolického náboženství ve školním roce 2023/20234 přihlašujte své děti elektronicky zde. (V případě, že nemáte možnost elektronického přihlášení, kontaktujte telefonicky pastorační asistentku Mgr. Růženu Rylkovou – 731 625 655).
 • Přihlášky do evangelického náboženství budou v papírové podobě, zájemci si je vyzvednou u svého třídního učitele nebo na sekretariátě školy.
 • Termín výuky náboženství bude upřesněn po odevzdání přihlášek.

 

Pomůcky

 • Seznam pomůcek pro daný ročník obdržíte od třídních učitelů, seznam sešitů je zveřejněn na webových stránkách školy.

 

Potvrzení průkazek na dopravu 

 • Čipovou kartu ODIS nebo jiný doklad/průkazku potvrdí třídní učitel (hromadně vybere 1. den školy, potvrdí a dětem vrátí). Další dny si můžete nechat hned první den potvrdit na sekretariátu školy. Průkazky musí být řádně a čitelně vyplněny.

 

K vytištění:

Informace k zahájení školního roku 2023-2024