Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

ve čtvrtek 14. září 2023 v čase od 16:00 do 17:00 hod. proběhnou informativní třídní schůzky.

Třídní učitelé budou přítomni v kmenových třídách žáků. Rozpis jednotlivých tříd naleznete v přízemí při vstupu do budovy školy.

Program schůzky:

  • organizace školního roku 2023/2024,
  • plánované školní akce,
  • seznámení se školním a klasifikačním řádem,
  • kyberšikana.

V průběhu konání třídních schůzek proběhnou rovněž volby do školské rady. Rodiče si mohou zvolit tři zástupce z navržených kandidátů. Seznam kandidátů je k nahlédnutí ZDE, případně na vývěsce před budovou školy. Prosíme rodiče o účast ve volbách.

Dále Vás chceme informovat o plánované schůzce SRPŠ, která proběhne rovněž dne 14. září 2023 v čase od 15:30 do 16:00 hod. v jídelně školy.

Program schůzky:

  • informace o účelu spolku,
  • výše členských příspěvků a jejich čerpání,
  • plánované aktivity pro žáky školy.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv pedagogů MZŠ Hnojník