Na červen jsme pro naše šesťáky připravili dějepisnou exkurzi do 17. století.  Žáci měli možnost navštívit pozdněstředověké město v muzejním programu nazvaném „Heroldovi učedníci umění erbovního“. Tato muzejní lekce je pořádána Muzeem Beskyd na frýdeckém zámku a autorem i průvodcem je Mgr. Marek Weissbrod.

Žáci se ocitli v chladném sklepení zámku pouze při světle svíček a luceren. Rytíř Herold jim vyprávěl o životě ve Frýdku v 17. století, zmínil pány zámku, přestavby jejich sídla a přiblížil každodenní život v tomto období.

Praktická část byla zaměřena na vznik a význam erbů. Dvojice žáků měly za úkol vytvořit erb pro muže, který měl přejít do rytířského stavu.

Celá muzejní lekce byla velice poutavá a zároveň zábavná, žáci dostali do rukou napodobeniny starých listin, mincí, navštívili i márnici.

Součástí programu byla také komentovaná prohlídka celého zámku.

Mgr. Hana Kurillová