V pátek 3. 3. 2023 se na naší škole uskutečnila Konverzační soutěž v německém jazyce. Světem sice vládne jazyk anglický, i přesto se deset žáků 8. a 9. ročníků rozhodlo vyzkoušet si své dosavadní znalosti a dovednosti v jazyce německém.

V 1. části se žáci krátce představili, hovořili o svých zálibách a členech rodiny. Další mluvnickou kategorií byla žákova reakce na přímé otázky zkoušejících.  V poslední oblasti konverzační soutěže žáci popisovali vybrané obrázky.

V kategorii 8. ročníku 2. a 3. místo obsadili žáci ze třídy 8. A Filip Maskal a Tereza Jelenová. V konverzačním souboji mezi 8. ročníky jednohlasně zvítězil Ladislav Šulgan z 8. C.

V kategorii 9. ročníku se na všech předních místech umístili žáci z 9. A. 3. místo získal Vojtěch Sliž a 2. místo Simona Konečná.  Díky plynulému ústnímu projevu vybojovala Stella Stuchlíková právem 1. místo.

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme další pokroky při studiu cizích jazyků.

Na závěr jeden citát: „Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale i jiný svět.“

Mgr. Andrea Hovjacká