Krásné prázdniny!

Krásné prázdniny!

Vážení kolegové, rodiče, milí žáci,

další netradiční a náročný školní rok je za námi. Pro nikoho nebyl jednoduchý, děti si jej neužily, nezažívaly  společné zážitky s kamarády, učiteli, neproběhla spousta akcí. Všichni jsme se museli naučit nové digitální technologie a naprosto změnit organizaci času. Zvláště pak pro rodiče dětí na 1. stupni bylo vše velmi náročné. Ale díky vzájemnému pochopení a spolupráci nás všech jsme nakonec výuku zvládli a věřím, že si vše ještě vynahradíme.

Jménem vedení školy děkuji rodičům a pedagogům za podporu, spolupráci a trpělivost při letošním vzdělávání. Žákům děkuji za snahu a zodpovědnost, s jakou většina k distančnímu vzdělávání přistupovala.

Nyní jsou  před námi krásné dva měsíce prázdnin a tak vám všem přeji, ať si je náležitě užijete!

Přeji vám všem krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a společných zážitků, mnoho odpočinku a načerpání nových sil.

Těším se na setkání v září, snad opět ve školních lavicích! 😉

 

Dagmar Tobolová, ředitelka školy

Podobné aktuality