Vážení kolegové, rodiče, milí žáci,

další netradiční a náročný školní rok je za námi. Přes všechny neočekáváné situace byl velmi úspěšný. A to nejen díky skvělým pedagogům, provozním a správním zaměstnancům, ale i  díky našim šikovným a vzdělání chtivým žákům.

Jménem vedení školy děkuji všem kolegům i rodičům za podporu, spolupráci a trpělivost v průběhu celého školního roku. Žákům děkuji za snahu a zodpovědnost, s jakou většina ke vzdělávání přistupovala.

Nyní jsou  před námi krásné dva měsíce prázdnin a tak vám všem přeji, ať si je náležitě užijete!

Přeji vám všem krásné a pohodové prázdniny plné sluníčka a společných zážitků, mnoho odpočinku a načerpání nových sil a chuti do vzdělávání.

Těším se na vás opět ve školních lavicích v září!

Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců MZŠ a MŠ Hnojník