Žáci naší školy mají možnost zapojit se do řešení mnoha olympiád – matematické, fyzikální, chemické, dějepisné, z českého jazyka… Letos jsme k těmto olympiádám přidali i Logickou olympiádu, kterou vyhlašuje společnost Mensa. Registrace do soutěže probíhala v průběhu měsíce září, od října řešili žáci úlohy své kategorie. Na vyřešení náročných úloh měli pouhých 30 minut a vše probíhalo online formou.

V kategorii 6.-9. ročník bylo přihlášeno 26 368 řešitelů z celé ČR, z nich 3596 z našeho kraje. Nejúspěšnějším řešitelem z naší školy se stal Erik Šrámek z 8. A, který se umístil na 53. – 57. místě v Moravskoslezském kraji a postoupil do krajského semifinále. Blahopřejeme také Alexandru Bartoňovi, z 6. A, který v silné konkurenci starších spolužáků obsadil 888. místo.

Erikovi přejeme hodně úspěchů v dalším kole a těšíme se na hojnou účast v příštím roce.

Mgr. Helena Vidláková