Soutěž v malování na téma: „Můj vysněný dům“

Školní klub pořádal soutěž pro všechny oddělení družin v malování. Děti měly za úkol namalovat podle svých představ svůj vysněný dům. Tato soutěž probíhala celý měsíc únor, aby děti měly dostatek času pro svou kresbu a fantazii. Děti mohly malovat pouze tužkou, rudkou, suchými pastely a úhlem. Všichni se zhostili této soutěže velmi dobře. Ocenili jsme velkou nápaditost u dětí a bohatou fantazii. Vyhlášení soutěže proběhlo 28. února a děti dostaly i dárečky za nejlepší umístění. Všechny děti si odnesly velkou pochvalu a malou sladkost.

Děkujeme všem vychovatelkám za pěknou přípravu dětí na soutěž a věříme, že malovat budeme stále víc a s velkou radostí.

Korčová Helena a Burdíková Kristýna
vychovatelky ŠK