Žákyně Silvia Sokolíková a Ema Vavříčková (9. B) už vloni na Mezinárodním ekologickém studentském sympozium prokázaly, že jsou zdatnými prezentátorkami. Letos si stejnou akci, kterou organizuje Albrechtova Střední škola v Českém Těšíně, a která je vždy věnována tématu mezinárodního roku, opět nenechaly ujít. Vzhledem k nedostatku času přizvaly k přípravám na sympozium své kamarádky Anetu Misiarzovou a Ninu Rakowskou, obě žákyně devátého ročníku.

OSN vyhlásilo rok 2023 Mezinárodním rokem prosa. K tomuto tématu naše žákyně přistoupily badatelsky a začaly ho „zkoumat“ ze všech stran. Zajímalo je, co o něm vědí naši žáci a učitelé, provedly průzkum trhu a navštívily různé typy prodejen, ve kterých se proso prodává, a pustily se i do pečení. Podstatnou část jejich příprav představovalo natáčení videí, kde zachytily anketu, pečení jáhelníku a jeho ochutnávání (videa jsou dostupná zde: https://youtu.be/bgkMtCkxMRs, https://youtu.be/NMBWdHJnuMs). Řadu informací dohledaly na internetu, a dokonce si nechaly poradit i od umělé inteligence.

Ve čtvrtek 23. 11. 2023 vyrazily do Českého Těšína, kde se sešli zástupci mateřských, základních, středních i vysokých škol. Vydatnou pomocí jim byla Viktorie Lyčková, která zastupovala nemocnou Anetu. Nic nenechaly náhodě, pečlivě nastudovaly připravený komentář a nepodcenily ani svou vizáž volbou stejného outfitu.

Letos poprvé se na sympoziu vyhlašovaly nejlepší prezentace v jednotlivých kategoriích. Mezi základními školami byla konkurence nejsilnější. Všechny zapojené školy připravily opravdu skvělé práce. Ta naše byla oceněna za téměř profesionální podání a za originalitu
a komplexnost pojetí tématu. Děvčatům se podařilo diváky zaujmout i pobavit. Odměnou jim byla kromě řady drobných cen, kterými je organizátoři obdarovali, i cenná zkušenost
a nezapomenutelný zážitek.

Ve svém bádání chtějí pokračovat, zajímá je např. klíčivost semen prosa v různých podmínkách. Na jaře se pak se svou rozšířenou prací chtějí zúčastnit badatelské konference na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě.

Za skvělou reprezentaci naší školy jim patří poděkování a přání dalších úspěchů nejen v badatelské oblasti.

Magda Luzarová