Jako tradičně každým rokem, ani letos nevynechala naše škola, ve spolupráci se školním parlamentem, dětmi oblíbenou prosincovou akci, a to Mikulášskou nadílku.

Letošní „Mikulášské překvapení“ bylo pojato v duchu veselé a milé atmosféry, o kterou se postaral samotný Mikuláš spolu s andělem a čertem, ale i samotní žáci, nejvíce ti z nižších ročníků, které projevily hlasité nadšení a upřímnou radost ze vzácné návštěvy, při níž se i aktivně zapojily. Všechny děti navštěvující školu byly Mikulášem, jeho andělským i čertovským pomocníkem, obdarovány sladkými dobrotami a dalším pěkným zážitkem.

Poděkování patří všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli, ponejvíce pak štědrému Mikuláši a jeho věrnému doprovodu, kteří v dětech vzbudili úsměv a umožnili jim, nejen v době předvánoční, prožít šťastné chvilky.

Školní parlament