V pátek 23. září 2022 se do Národního zemědělského muzea v Ostravě-Vítkovicích sjelo 50 dětí ve věku 10 – 16 let, aby zde porovnaly své vědomosti o rostlinách a jejich pěstování. „Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech“ organizoval Český zahrádkářský svaz a jednalo se už o 11. ročník.

Naši školu zde reprezentovaly 4 žákyně druhého stupně: Anežka Švecová (7. A), Barbora Stryjová (7. B), Aneta Macháčková (7. C), Eliška Bellová (9. C), ke kterým se přidal náš čerstvý absolvent Antonín Przeczek.

Všichni soutěžící si vyzkoušeli práci floristů při vytváření podzimního aranžmá ze živých květin, zodpověděli 40 odborných otázek formou vědomostního testu a pokusili se správně pojmenovat 40 rostlin. Poslední disciplína byla vzhledem k náročnosti pro všechny největším oříškem.

V mezičase si všichni účastníci prohlédli krajskou zahrádkářskou výstavu „Život na zahradě“, která právě v muzeu probíhala.

Naši žáci prokázali, že nejsou v oblasti zahrádkářství žádní nováčci a většina z nich se umístila do 20. místa. Nejlepšího umístění dosáhla Barunka Stryjová, která se ve floristické části soutěže umístila na 1. místě. Celkově pak obsadila 6. příčku. 13. místo patřilo Anežce Švecové, 14. místo obsadila Eliška Bellová a na 20. příčce se umístil Toník Przeczek. Anetka Macháčková, která byla v soutěži náhradníkem, a o účasti se dozvěděla odpoledne den před soutěží, obsadila krásné 34. místo.

Všichni naše reprezentanti se ze soutěže vraceli obtěžkáni cenami, diplomy
a rostlinami. Kromě řady zážitků si odvezli i utvrzení se, že čas, který věnují rostlinám má smysl.

Mgr. Magda Luzarová