Škola udržitelného rozvoje (ŠUR) je vyhlašována Klubem ekologické výchovy (KEV) – asociací pedagogů a škol, pro environmetální vzdělávání, ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO.

Naše škola se stala členem KEV na počátku roku 2016 a v témže roce požádala o udělení titulu. KEV propůjčuje titul ŠUR vždy na tříletá období, po kterých jej je nutné opět obhájit – prokázat četnost environmentálních aktivit, které škola připravuje jak pro žáky, tak pro veřejnost.

V tomto školním roce jsme uspěli již potřetí a naše škola si opět zasloužila titul ŠUR 1. stupně (stupeň nejvyšší) na léta 2023 – 2025.

Titul 1. stupně je udělován školám „s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV/UR, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy. Ve škole působí kvalifikovaný koordinátor EV/UR, který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementu. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý školní program EV/UR. Škola realizuje programy k EV/UR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit
i veřejnost…“

Předání certifikátů „Školám udržitelného rozvoje“ proběhne na Valné hromadě KEV, která se bude konat 24. 3. 2023 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.

Velmi se vážíme toho, že Klub ekologické výchovy ocenil práci jak zaměstnanců, tak žáků školy.

Mgr. Magda Luzarová