V sobotu 4. listopadu 2023 se konal běžecký závod „Hornická desítka“. V soutěži škol, kde se soupeřilo o nejpočetnější výpravu, obsadila naše škola krásné 2. místo. Akce se zúčastnilo celkem 125 běžců, což je 32 % všech žáků MZŠ.

Tohoto umístění si velmi ceníme, protože se do závodu zapojilo celkem 32 základních škol z celého kraje a mnohé školy jsou co do počtu žáků mnohem větší než naše škola. Navíc jsme získali sportovní vybavení v hodnotě 7.000,- Kč a 4 kg bonbónů.

V soutěži o nejpočetnější třídu zvítězila za 1. stupeň třída 5.B a 4. třída, na 2. stupni byla nepočetnější 7.B. Žáci těchto tříd dostali sladkou odměnu v podobě dortu Marlenka.

Velké poděkování patří Sdružení rodičů a přátel školy za finanční podporu celé akce. Pevně věřím, že se všem účastníkům závod líbil a že v příštím roce bude počet žáků na startu ještě větší než letos a zvítězíme!

Mgr. Jiří Šmahlík