Čtvrteční ráno 24. listopadu se pro Silvu Sokolíkovou a Emu Vavříkovou z 8. C neslo v duchu napětí, obav a stresu z vystoupení na Mezinárodním ekologickém studentském sympoziu (MESS) v Českém Těšíně. Přestože se na tuto akci poctivě a dlouho připravovaly jejich pocity se po vstupu do konferenční místnosti Albrechtovy Střední školy ještě znásobily.  Bylo to slavnostní atmosférou a množstvím nejen žáků a jejich učitelů, ale i odborníků z vysokých škol.

Jakmile se nachýlil čas jejich prezentace a naše badatelky dostaly slovo, rychle upoutaly pozornost všech přítomných a nervozita z nich spadla. Díky své připravenosti se nenechaly převálcovat stresem, při prezentování působily přirozeně a jistě. Své vystoupení prokládaly úsměvy a ty se jim podařilo vykouzlit i na tvářích publika. Jejich obavy rychle vystřídal hřejivý pocit úspěchu. Ten zesílil o přestávce mezi prezentacemi, kdy si obě vyslechly pochvaly od řady účastníků.

Letošní sedmý ročník MESS byl věnován Mezinárodnímu roku skla. Na sklo se na sympoziu nahlíželo ze všech stran. Naše žákyně přidaly pohled svůj i pohledy svých spolužáků díky anketě, kterou v průběhu podzimu ve škole zrealizovaly, a jejíž výsledky zde zveřejnily. Nezapomněly ani na teoretické poznatky o skle, a vše doplnily o vlastní zkušenosti se skleněným odpadem v přírodě.

Když v odpoledních hodinách odjížděly ze sympozia, odvážely si kromě spokojenosti, cenné zkušenosti, množství informací o skle a drobných dárků i pocit příjemně stráveného dne.

Oběma našim reprezentantkám děkujeme a přejeme jim řadu dalších příjemných úspěchů.

Mgr. Magda Luzarová