Když Markéta Kukuczová (9. C) a Nikol Karešová (8. B) v pozdních odpoledních hodinách dosedly na svá sedadla ve vlaku mířícím do Ostravy, měly za sebou překrásný, ale náročný den v Praze. Přestože už obě Prahu mnohokrát navštívily, tentokrát měl jejich výlet nezvyklý cíl. Jednalo se o vyhlášení výsledků soutěže „Příroda i člověk utvářejí světové i národní dědictví“. Organizátor soutěže, kterým byl Klub ekologické výchovy (KEV) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO, pozval zhruba dvacítku oceněných autorů s doprovodem na Ministerstvo zahraničních věcí. Díky svému umu mezi nimi nechyběly ani naše dvě žákyně.

Při slavnostním vyhlášení výsledků obě převzaly z rukou předsedkyně KEV, doc. PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc., a vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO, PhDr. Františka Meda, MBA, diplomy a peněžní poukázky za 2. místa. Každá však v jiné kategorii. Nikol do soutěže nakreslila nejvyšší beskydskou horu, zatímco Markéta si jako objekt přírodního dědictví vybrala opuštěný lom ve Štramberku, který nafotila.

Součástí programu na MZV byla i velmi podrobná prohlídka veřejnosti nepřístupných reprezentačních prostor Černínského zámku a přilehlé zahrady.

Vzhledem k tomu, že naše žákyně v doprovodu paní učitelky Luzarové vyrazily do Prahy už v brzkých ranních hodinách, stihly zažít mnoho dalšího. Své putování zahájily v nádherných prostorách Královské zahrady, navštívily Terasu Jízdárny Pražského hradu a v pravé poledne zahlédly výměnu hradní stráže. Následně nasály tajuplnou atmosféru v Katedrále svatého Víta, prošly rozsáhlým areálem Hradčan a ochutnaly hradní zmrzlinu. Svou stopu zanechaly
i v pamětní knize Kostela sv. Benedikta, který navštívily cestou do Černínského paláce. Na zpáteční cestě z Loretánského náměstí došly přes Malou Stranu až ke Karlovu mostu. Zde se přidaly do tradičních davů turistů, které je přes Staroměstské náměstí přivedly až na Václavák. Davů se zbavily až v tichu pasáže, přes níž si krátily cestu na hlavní nádraží.

Den to byl velmi náročný, ale díky parádnímu počasí a skvělé náladě zůstane pro obě vítězky nezapomenutelným zážitkem.

Mgr. Magda Luzarová