Věděli byste, kde v mozku máme centrum zraku? Co studuje geomorfologie? Co společného mají brambory, kukuřice, rajče a tabák? Která ryba je v ČR invazní? Uměli byste vypočítat, jak velký je poloměr glóbu, jestliže měřítko mapy z něj odvozené je 1 : 900 000? Znáte jméno významného fyzika
a chemika, který objevil elektromagnetickou indukci, magnetické a elektrické siločáry? Víte, která oceánská oblast je v současnosti předmětem sporů mezi Čínou a přímořskými zeměmi jihovýchodní Asie?

Na tyto a podobně nelehké otázky odpovídali účastníci letošní soutěže Přírodovědný klokan. Z naší školy se do soutěže zapojilo celkem 25 žáků 8. a 9. tříd, kteří měli na zodpovězení 24 otázek 40 minut.

Soutěž už od roku 2006 organizuje Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a v tomto školním roce se konala ve středu 12. 10. 2022. Bližší informace o soutěži můžete najít zde: webová stránka soutěže.

Stupně vítězů na naší škole letos ovládly žákyně devátých tříd. První místo obsadila Stella Stuchlíková (9. A) s bodovým ziskem 61 bodů (ze 120 možných). Druhou příčku, stejně jako vloni, obhájila Eliška Bellová (9. C) s 60 body. 51 bodů, a tím i třetí místo, získala Natálie Lasotová (9. B), loňská vítězka soutěže.

Děkujeme všem odvážným soutěžícím a vítězkám blahopřejeme k úspěchu.

Mgr. Magda Luzarová

Výsledky-Přírodovědného-klokana