Tradiční celorepubliková akce s názvem Noc s Andersenem, se letos uskutečnila v pátek 31. 3. v prostorách naší školy. Tento ojedinělý projekt, jehož hlavním cílem je podpora dětského čtenářství, se již 23 let pořádá po celé České republice.

Tématem letošního ročníku bylo 100. výročí narození ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Naše Noc s Andersenem byla tedy věnována jejím kresleným postavám a knihám, které ilustrovala.

Prvostupňový tým pedagogů připravil bohatý a pestrý program pro celkem 76 dětí. Mladší i starší nadšení čtenáři přišli v pátek odpoledne do školní hudebny a někteří se zatajeným dechem pozorovali tematicky vyzdobenou místnost obrázky Heleny Zmatlíkové, které sami namalovali. V očích všech dětí šla vidět radost a zvědavost, očekávání, co je dnes čeká. Všichni se těšili, jak si odpoledne, večer a noc se svými kamarády užijí. K velkému překvapení dorazil i sám „Andersen” (Vít Červenka, žák 8.B), který celou akci za doprovodu fanfáry zahájil. Poté děti zhlédly úvodní prezentaci o životě a díle ilustrátorky, aby se seznámily s tématem, osobností, knihami, ilustracemi a získaly informace, které jim měly později pomoci při řešení některých úkolů. Následovaly zábavné čtenářské dílny. Paní učitelky zvolily pro žáky texty ze známých knih, jako např. Děti z Bullerbynu, Honzíkova cesta, Kocourek Modroočko a další…. Po malé svačince se již všichni vrhli na dobrodružnou výpravu po škole. Na celkem šesti stanovištích plnili úkoly, za které získali šifru. Dílničky na stanovištích byly opravdu pestré, kreativní, zábavné a někdy i docela napínavé. Děti si vyzkoušely paměť a bystrost v Kimově hře a Kufru, zazpívaly si písničky o kocourku Modroočkovi, vyrobily si vlastní záložku do knihy, zahrály si hru AZ kvíz, luštily křížovky a skládaly moc hezké puzzle. Při obíhání stanovišť dětem vyhládlo, a tak se všichni těšili na dobrou večeři. Poté přišlo na řadu luštění šifry. A protože byli kluci a holky úspěšní a pilní, dopátrali se k vytouženému pokladu. Závěrem večera si naši malí a větší čtenáři zkusili projít stezku odvahy.

Noc s Andersenem se nám vydařila. Jméno Heleny Zmatlíkové si budou děti pamatovat, stejně jako její barevné obrázky a názvy knih, které nás v pátek doprovázely. Ale co je hlavní…děti strávily čas zase trochu jinak. Mnohé z nich vstaly od svých počítačů, tabletů nebo televize a věnovaly se sobě, svým kamarádům a naplno si vychutnávaly každý okamžik. Hans Christian Andersen řekl: „Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. ”

Věříme, že příští rok se děti zúčastní akce opět v hojném počtu. Už teď se těšíme na další ročník.

Závěrem patří velké poděkování kolektivu zaměstnanců školy, kteří se podíleli na přípravě akce.

Mgr. Petra Protznerová