Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,

přelom srpna a září bývá neodmyslitelně spojen se začátkem nového školního roku. Patří k němu posledních pár krásných dní proteplených slunečními paprsky zralého léta.

Koncem srpna poletují vlaštovky neklidně sem tam a posedávají na drátech elektrického vedení. Chystají se k odletu. U vás, milé děti, je to právě naopak. Vy se připravujete na příchod do mateřské školky. Určitě se těšíte na kamarády, paní učitelky, oblíbené hračky a na spoustu nových zážitků, her  a činností.

Těšíme se na vás!

Vaše učitelky a všichni zaměstnanci mateřské školky