Milí žáci, vážení rodiče, zákonní zástupci

krásné slunečné dva měsíce prázdnin jsou za námi. Věříme, že jste si je všichni  společně užili, zažili spoustu nevšedních zážitků a načerpali mnoho sil do nového školního roku.

Věříme, že pro všechny bude úspěšný a pohodový :-).

Na žáky ve školních lavicích se těšíme 1. září!

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců

___________________________________________________________________________________________

Organizace prvních  školních dní:

Čtvrtek 1. 9.  zahájení školního roku

  • 1. ročník – slavnostní zahájení školního roku v hudebně školy v 9:00 hodin (za přítomnosti zástupců obce a římskokatolické církve), po ukončení společné seznámení rodičů a žáků s třídní učitelkou v kmenových učebnách prvních tříd.
  • Po ukončení výuky žáci odcházejí do školní družiny nebo domů.
  •  2. až 9. ročník – zahájení školního roku ve třídách v 7:55, ukončení v 9:30 hodin.

Pátek 2. 9. – třídnické hodiny, rozdávání učebnic.

Výuka – první stupeň

  • 1. ročník – do 10:30
  • 2. a 3. ročník – do 11:15
  • 4. a 5. ročník – do 11:25
  • po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd, do ŠD nebo ŠK, ostatní domů

Výuka – druhý stupeň

  • 6. až 9. ročník – po ročnících od 11:35 do 12:05 (6. ročník 11:35, 7. ročník 11:45, 8. ročník 11:55 a 9. ročník 12:05)
  • po ukončení výuky žáci odcházejí na oběd nebo domů

Pondělí 5. 9. 2022

  • výuka dle standardního rozvrhu

Podrobnější informace (obědy, školní družina atd.) naleznete v příloze.