V úterý 14. 11. 2023 navštívili školní družinu a školní klub zástupci sboru dobrovolných hasičů z Hnojníku. Ve dvou skupinách se děti v rámci prezentace a zajímavého videa dozvěděly základní informace o práci hasičů, prohlédli si některé vybavení, obleky a pomůcky. Nechyběly ani názorné ukázky první pomoci při úrazech.

Dětem bylo sděleno, jak správně oznámit požár, případně jinou výjimečnou situaci, se kterou se mohou setkat. Zároveň byli všichni řádně poučeni o bezpečnosti v nadcházejícím Vánočním období a manipulaci s adventním věncem se svíčkami. V samotném závěru tohoto odpoledne proběhl nácvik evakuace při požáru. Hasiči nasimulovali dým v jedné z místností a ukázali dětem, jak mají postupovat a bezpečně místo opustit.

Dobrovolným hasičům moc děkujeme za krásné a přínosné odpoledne.

Kateřina Malo, vedoucí vychovatelka