Je mrazivý večer, bílá zasněžená krajina s rozsvíceným stromečkem, vločky se snáší na rozzářené tváře, všude vládne klid a lidská srdce jsou otevřená dokořán – to byl čtvrteční podvečer před hnojnickým římskokatolickým kostelem. Tuto nádhernou předvánoční atmosféru nám svým působivým vystoupením vytvořili žáci obou základních škol na společném vánočním koncertě.

Tradice benefičního koncertu vznikla v roce 2014 a od té doby se stal nedílnou součástí adventního období naší obce. Koncert se konal pod záštitou římskokatolické farnosti Hnojník, a to především díky letité laskavosti a ochotě pana faráře, děkana Mons. Mgr. Rudolfa Sikory.

Každoročně se prostřednictvím našeho vystoupení snažíme přinést trochu radosti a malou naději dětem, k nimž nebyl osud příznivě nakloněn. Tento večer byl věnován sestřičkám Karolínce a Miriam Wijackým, které od narození překonávají těžký osud. Mají však velký sen, s pomocí speciální rehabilitační léčby se chtějí naučit chodit a mluvit. Na cestě ke splnění tohoto snu jim ovšem chybí potřebné finance na léčbu, kterou bohužel nehradí zdravotní pojišťovna.

Do posledního místa zaplněný kostel svědčil nejen o oblibě této tradiční akce, ale i o dobročinnosti všech přítomných a ochotě pomáhat potřebným. Konat dobro je šlechetná myšlenka proměněná v čin, který má za cíl něco změnit, něčeho dosáhnout pro potěchu druhých, nebo být také někomu užitečný. Věřím, že se nám vše výše zmíněné podařilo.

Výtěžek koncertu činil  65 000 Kč, bude využitý na rehabilitační léčbu děvčátek.

Skládá se z dobrovolného vstupného, dále z finančního daru Obce Hnojník a benefici tradičně doplnil velkorysým příspěvkem Mons. Mgr. Rudolf Sikora. Tato částka vystačí přibližně na jeden rehabilitační pobyt. Nemusí však být konečná, přispět můžete i nadále – viz  www.kajkamimi.cz .

Poděkování tak patří nejen našim skvělým dětem, panu faráři Rudolfu Sikorovi, ale především organizátorovi celého koncertu panu učiteli Radomíru Brozdovi a paní učitelce Marii Škvarové, kteří program koncertu společně připravili. Celým večerem nás provázeli žáci 8. ročníku Anetka Misiarzová a Vítek Červenka. A i když to byla jejich premiéra, vše zvládli na výbornou.

V průběhu večera zazněly nejen sborové písně žáků české a polské školy, ale i sólová vystoupení s doprovodem živé hudby. V kouzelné večerní atmosféře kostela, za velkého potlesku posluchačů, jsme si vychutnali krásný hudební dárek v podání děvčat Agáty Gančarčíkové, Kateřiny Przeczkové a podmanivé Emy Vavříčkové.

Zážitek z vystoupení byl umocněn doprovodem živé hudby v podání všestranného a výborného muzikanta pana učitele Radomíra Brozdy (klavír a kytara), paní učitelky Andrei Hovjacké (klavír), píšťaly varhan rozezvučela paní učitelka Klára Glogarová. Učitelům pomohli i jejich žáci, kachon ovládl Adam Podermański a flétnou si nás podmanila Silvia Sokolíková.

Velké poděkování patří dalšímu vynikajícímu muzikantovi, panu učiteli Honzovi Khýrovi, který vystoupení doprovázel hrou na basovou kytaru, zajistil živý přenos koncertu pro klienty domova seniorů a sestříhal video, jehož prostřednictvím můžete koncert zhlédnout (viz odkaz níže).

Již tradiční třešničkou na dortu byl náš milý host, zpěvák, člen ostravského a opavského operního souboru národního divadla a učitel základní umělecké školy, pan Jiří Siuda. V jeho barytonovém a tenorovém podání zazněly dvě latinské skladby „Panis Angelicus“ a „Adeste Fideles”, které byly nezapomenutelným uměleckým zážitkem.  Závěrečná píseň „Jsou svátky“ pak otevřela snad všechna srdce přítomných posluchačů.

Závěrem si dovolím touto cestou poděkovat za skvělé technické i organizační zázemí všem milým kolegům a spolupracovníkům, v neposlední řadě zvukařům bratrům Svobodovým, pastoračním asistentům panu Stanislavu Rylkovi a paní Růženě Rylkové. Ti všichni nám pomohli vytvořit nezapomenutelnou atmosféru a proměnit dobrý úmysl ve skutek. Za všechny bych zmínila alespoň kteří nám připravil po celou dobu příprav i v průběhu samotného koncertu.

Děkujeme Vám všem, kteří jste spojili své síly, otevřeli svá laskavá srdce a pomohli dobré věci.

Atmosféru koncert Vám přiblíží fotografie v galerii. Pokud jste neměli možnost koncert navštívit, můžete jej zhlédnout zde, prostřednictvím záznamu na YouTube.

 

Přejeme Vám krásné Vánoce naplněné láskou a vzájemným porozuměním.

Dagmar Tobolová,
žáci a zaměstnanci MZŠ

Fotogalerie