Je již tradicí, že na začátku prosince pořádáme školní kolo olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd. Letos se do soutěže přihlásilo pět deváťáků a chvályhodných třináct osmáků.

První část olympiády jako obvykle tvořily obávané úkoly zaměřené na mluvnici a význam slov a soutěžící využívali nejen teoretické znalosti, ale také svůj cit pro jazyk. Druhou částí pak byla slohová práce s volným slohovým útvarem, zaměřeným tematicky na něco, co „se dělo poprvé“. Do okresního kola postupuje podle regulí pouze jeden žák – vítěz školního kola – ale pochvalu za náročnou práci si zaslouží všichni účastníci.

Pořadí nejlepších řešitelů:
1.Silvia Sokolíková (9.B)
2.Ema Vavřičková (9.B)
3.Aneta Misiarzová (9.B)
4.Barbora Stryjová (8.B)
5.Karolína Cieslarová (9.B)

Mgr. Hana Koukolová