Na přelomu listopadu a prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, kdy žáci šestého a sedmého ročníku plnili úkoly nastavené pro úroveň A2. Druhou kategorií byli žáci osmého a devátého ročníku, kteří soutěžili v úrovni B1.

Žáci nejprve poměřili své dovednosti v písemném kole soutěže, které zahrnovalo čtení anglického textu s porozuměním a poslech na jehož základě doplňovali informace do textu. V jednom ze cvičení žáci prokazovali také své znalosti slovní zásoby. Postupující žáci se zúčastnili ústního kola, kde měli za úkol mluvit na vybrané téma a následně spontánně odpovídat na otázky zkoušejících. Součástí tohoto kola byl také popis obrázku.

Inspirací pro letošní olympiádu nám byla zadání, která se objevují u Cambridgeských zkoušek. Soutěžící tak měli možnost vyzkoušet, jak tyto zkoušky probíhají. Výherci soutěže se zúčastní okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které proběhne na jaře.

Výherci soutěže:
Kategorie 6. – 7. ročník:
1. Martina Parchanská – 7. A
2. Ema Lusová – 7. A
3. Jakub Cymorek – 6. C

Kategorie 8. – 9. ročník:
1. Tereza Vávrová – 8. B
2. Lucie Konderlová – 9. B
3. Barbora Stryjová – 8. B

Mgr. Zuzana Sikorová