PASSIONATE ABOUT ENGLISH!

V měsíci listopadu se v naší škole uskutečnila olympiáda z anglického jazyka. Ve středu 9. 11. se konalo první kolo, ve kterém proběhl poslechový test. Test pro první kategorii (6. a 7. třídy) vycházel z mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky YLE Flyers, jejíž míra náročnosti je podle Evropského jazykového rámce stanovena na úroveň A2. Kategorie druhá (8. a 9. třídy) byla stanovena o úroveň výš, takže většina cvičení korespondovala s úrovní B1.
Žáci měli v prvním kole za úkol vyplnit rozmanitá poslechová cvičení, ve kterých slyšeli různé odstíny výslovnosti angličtiny rodilých mluvčích. Dále pracovali s textem, který prověřil jejich čtecí kompetence a porozumění. Všechna tato cvičení v minulých letech sloužila ke skutečnému testování u cambridgeských zkoušek. Žáci si tak mohli u nás na „nečisto“ vyzkoušet autentickou část zkoušky.
Příjemně nás překvapila velká účast zájemců o olympiádu, zejména v kategorii mladších žáků. Do druhého kola postoupilo sedm nejlepších za mladší žáky a šest nejlepších za žáky starší.
Druhé kolo proběhlo o týden později, dne 16. 11. Každé skupině se věnovaly dvě vyučující, přičemž žáci museli během krátkého časového úseku splnit několik úkolů – představení se, monolog na vybrané téma, dále spontánní reagování na dotazy zkoušející a v neposlední řadě popis obrázků. Vyzdvihnout zde musíme zejména pečlivou domácí přípravu žáků stejně jako jejich výkon, který by v některých případech suverénně obstál u reálné cambridgeské zkoušky.

Výsledky kategorie 6. – 7. ročník:
1. Marie Anna Helsteinová, 7. D
2. Marie Štěpánková, 7. A
3. Natálie Barochová, 7. D
Výsledky kategorie 8. – 9. ročník:
1. Stella Stuchlíková, 9. A
2. Lucie Konderlová, 8. B
3. Jakub Malysz, 9. C

Žákyně, které se umístily v jednotlivých kategoriích na prvním místě, budou naši školu reprezentovat v okresním kole. A nám nezbývá než popřát hodně štěstí a doufat, že zájem žáků o olympiádu bude nadále přetrvávat.
Bc. Marcela Lackovičová