Žáci 4. B, kteří jsou již druhým rokem zapojeni do družinového projektu „Co se děje v přírodě“, se i v tomto školním roce zúčastnili celostátní soutěže Českého zahrádkářského svazu, tentokrát na téma „Krása a zdraví ze zahrady“. Do soutěže tohoto 30. jubilejního ročníku bylo zasláno téměř 1 900 prací. Naši žáci soutěžili v sekci Polytechnické práce, kategorie B. Odborná komise, která zaslané práce hodnotila, zasedala ve složení členů ČZS a odborníků z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol a profesionálních výtvarníků. Naši žáci obhájili 1. místo z loňského roku.

Děti se tématem soutěže zabývaly dlouhodobě. Již začátkem školního roku se seznamovaly se stavbou kmenů ovocných stromů, kdy mimo jiné navštívily hnojnický sad, ze kterého pořídily bohatou fotodokumentaci. Ta jim poté sloužila jako předloha k tvorbě modelů stromů v různých ročních obdobích. Výtvarným ztvárněním se věnovaly několik měsíců, kdy navrhovaly, vytvářely předlohy, vymýšlely konstrukci a modelovaly.  Výsledkem jejich snažení pak byla čtyři díla, která byla oceněna jako kolektivní práce. Blahopřání tak patří výhercům Eriku Dordovi, Nině Kolek, Medě Kusnierzové a Natálii Šulíkové.

Eva Fojtíková, školní knihovnice a Marie Bijoková, vychovatelka ŠD III