Vážení rodiče, milí žáci,

na začátku září jsme nabídli našim dětem možnost navštěvovat řadu kroužků. Bohužel nebudou otevřeny všechny – kroužky, o které byl projeven malý zájem, svou činnost nezahájí.
Mrzí nás, pokud se zrovna neotevřel Vámi vybraný kroužek, ale máte  ještě možnost vybrat si z těch, které jsou naplněny a budou otevřeny. Změnu kroužku můžete podat prostřednictvím třídních učitelů nebo e-mailem do pátku 23. 9. 2022.

V letošním školním roce budou otevřeny tyto zájmové kroužky:

 1. Čtenářský kroužek Divíšek
 2. Keramika 1. – 2. ročník
 3. Keramika 3. – 5. ročník
 4. Kreativní kroužek 1. – 2. ročník
 5. Pěvecký sbor 1. stupeň
 6. Pěvecký sbor 2. stupeň
 7. Mladý zahrádkář
 8. Němčina hravě 4. – 6. ročník
 9. Vaření 2. stupeň
 10. Florbal dívky 2. stupeň
 11. Florbal chlapci 8. a 9. ročník
 12. Florbal chlapci 6. a 7. ročník
 13. Stolní tenis, 2. stupeň
 14. Fitness – posilování 8. a 9. ročník
 15. Míčové hry 2. stupeň
 16. Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 9. ročník
 17. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. ročník
 18. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. ročník
 19. Šachy
 20. Beskyďáček
 21. Happy dance
 22. Gymnastika

Dagmar Tobolová
ředitelka školy