V pátek 28. 4. 2023 se školní družina proměnila v místo plné čarodějnic a čarodějů.
Ku příležitosti tradičního pálení čarodějnic jsme se vydali v dlouhém průvodu od naší školy k místní cukrárně. Tam na nás čekala již postavená vatra, na které jsme společně upálili družinovou čarodějnici. Po úspěšném spálení jsme si užili chvilku u táboráku a každý si opekl svůj párek. Kdo chtěl, mohl vyrazit také na zmrzlinu, či drobné občerstvení. Závěrem si každé dítě mohlo hodit do ohně svou vlastnoručně vyrobenou čarodějnici a ukončit tak symbolicky naši krásnou a vydařenou odpolední akci.

Velké poděkování patří také rodičům, pedagogům, hasičům a všem dobrovolníkům, kteří pomohli při organizaci a průběhu akce.

Katka Malo
vychovatelka ŠD