Stejně jako v minulých letech, tak i letos probíhá od ledna do března výuka plavání pro 2. a 3. ročník na krytém bazénu Stars v Třinci. Žáci absolvují v rámci tělesné výchovy 10 lekcí plavání, které vedou kvalifikovaní plavečtí instruktoři.

Během výcviku se děti učí nejen různé plavecké styly, ale užívají si i potápění, lovení předmětů ze dna bazénu, skákání do vody a na závěr každé lekce i volnou zábavu. Hodiny plavání nejsou pouze poučné, ale přinášejí dětem radost a odhodlání k pravidelnému pohybu, což přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě. Děti si vytvářejí pozitivní vztah k vodě a zároveň se učí základům bezpečnosti.

Plavecký výcvik je pravidelně zakončen závody, ve kterých děti předvedou, co se během výuky naučily a za snahu jsou odměněny diplomem Mokré vysvědčení.

Věříme, že si děti tento zdravý sport oblíbí a získané dovednosti využijí ve svém dalším životě, třeba i o letních prázdninách u vody.

Mgr. Nikol Bulavová a Mgr. Pavlína Budinská