Po návratu z velikonočních prázdnin dne 11. 4. 2023 čekalo děti ve školce překvapení. Měly za úkol hledat poklad, který si pro ně připravil velikonoční zajíček. Mnohým tato skutečnost pomohla překonat návrat z prázdnin mezi kamarády. Hned zrána se děti nemohly dočkat, kdy už vyrazíme na cestu za pokladem. Každá třída měla připravený vlastní program i trasu, ale společné bylo nadšení a radost dětí. Cestou si děti užívaly krásu probouzející se jarní přírody, pozorovaly zvířátka, učily se pojmenovat květinky, a přitom ještě pozorně sledovaly praporky, které jim vyznačovaly cestu za pokladem. Tato krásná jarní procházka vedla až k cíli, kde děti objevily poklad a byly odměněny drobnou sladkostí a obrázkem. Tento zážitek byl pro děti hezkým závěrem letošních Velikonoc.
Iva Kaczmarczyková, učitelka třídy Sluníčka

https://mshnojnik.rajce.idnes.cz/Velikonocni_putovani/