Dne 4. září 2023 se poprvé otevřely dveře školy pro 32 nových prvňáčků v denní docházce a 5 dětí v individuálním vzdělávání. Děti za doprovodu svých rodičů a prarodičů přicházely natěšeně do školy již od časných ranních hodin a zvídavě si prohlížely prostory školy. Na všechny čekala slavnostně vyzdobená hudebna a dvě třídy – 1. A a 1. B. Plní očekávání se děti těšily na první školní den.

Všechny přítomné přivítala paní ředitelka společně s třídními učitelkami. Pohodový start školní docházky prvňáčkům popřály rovněž paní starostka a pastorační asistentka Římskokatolické farnosti Hnojník Růžena Rylková. Tento krásný okamžik jistě zpříjemnilo i vystoupení školního pěveckého sboru. Věříme, že si všichni odnesli nezapomenutelný zážitek.

Naším milým prvňáčkům přejeme spoustu úspěchů ve školních lavicích, aby jim zůstala jejich dětská zvídavost a radost, aby se naučili spoustu nového a společně se svými novými kamarády prožili krásný školní rok naplněný zážitky.

Irena Hencová
zástupkyně ředitelky