V sobotu 1. června 2024 se již tradičně konaly červnové Radovánky. Ty letošní byly výjimečné tím, že zároveň oslavovaly Den dětí. Právě pro ně byly připraveny oblíbené dětské pochoutky jako popcorn nebo cukrová vata. Samozřejmě nechyběl ani skákací hrad, jízda na koni nebo malování na obličej.

Na pódiu předvedli svá vystoupení nejen žáci z Masarykovy Základní školy, ale i děti z mateřské školy. Ukázky mimoškolních aktivit předvedli také judisté, gymnastky nebo mažoretky. Svým talentem znovu všechny diváky uchvátila bývalá absolventka školy Simona Konečná s pole dance. Taneční a pohybová čísla vystřídal pěvecký sbor a školní kapela pod vedením p. učitele Brozdy.

Samotný závěr tentokrát patřil učitelům, kteří všechny přítomné pobavili svou scénkou „Hodina tělocviku“. Celá akce byla skvěle zorganizovaná díky úsilí SRPŠ, kterým patří velké poděkování za jejich práci a nasazení. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům za nezapomenutelné zážitky a těšíme se na další rok!

Tereza Muroňová

Fotogalerie ZDE