Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vám oznámit, že na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji dne 25. 05. 2023 z provozních důvodů ředitelské volno pro žáky naší školy.

Provoz ve školní jídelně, školní družině i mateřské škole bude tento den rovněž přerušen.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je oznámené přerušení dodávky vody v obci Hnojník dne 25. 5. 2023 v době od 7:00 do 23:00 hodin. V uvedeném termínu bude probíhat oprava na vodovodním přivaděči OOV – Tošanovice – Nebory. Jedná se o akci Severomoravských
vodovodů a kanalizací Ostrava.

  • Obědy budou hromadně odhlášeny všem žákům ZŠ i dětem MŠ.

Velmi nás tato situace mrzí, protože jsme si vědomi komplikací, které Vám uzavření provozu přinese. Bohužel nejsme schopni to nijak ovlivnit.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců