Ředitelka Masarykovy Základní školy a mateřské školy Hnojník 120, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace,  podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ve smyslu vyhlášky 14/2005 Sb., a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Hnojník 360, jejíž činnost vykonává výše uvedená škola.

 

 

Vážení rodiče, velmi nás mrzí, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce o vzdělávání v naší mateřské škole, ale kapacita je bohužel omezená. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bylo vydáno na základě stanovených bodových kritérií. V případě uvolnění místa budeme neprodleně kontaktovat rodiče nepřijatých dětí.

V úterý 6. 6. 2023 v 15:30 proběhne informační schůzka pro rodiče ve třídě Koťátka (vchod ze zahrady MŠ).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Tobolová
ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ