Ve čtvrtek 22. září se naši šesťáci vydali do Ostravy, aby v Divadle loutek zhlédli představení Hodina Komenského. Spolu s herci, kteří si také zahráli na žáky, provázeli Komenského na cestě jeho nelehkým životem a zároveň se dovídali, jak vypadala škola před několika staletími. Pochvalu si naši žáci určitě zaslouží, protože se nechali herci vtáhnout do hry, aktivně spolupracovali, reagovali i zpívali a nakonec herce odměnili dlouhým potleskem. Co si mohou učitelé více přát, než když si děti pochvalují, že se jim divadlo moc líbilo a chtějí je navštívit znovu.

Mgr. Hana Kurillová