Dne 27. září 2023 proběhl výlet školního klubu na Mušálecké rybníky do Třanovic.
Nejdříve jsme krmili ryby a prošli se kolem rybníků. Poté děti v družstvech soutěžili  a vytvářely podle vlastní fantazie nápisy  z přírodnin, které v přírodě nasbíraly. Pro děti byla připravená sladká i praktická odměna.

Na závěr našeho výletu jsme si zašli do restaurace na pizzu a zahráli jsme si na louce míčové hry, využili jsme také místních houpaček a relaxačních laviček.

Byl to krásný slunečný den a děti si užily spoustu aktivit a zábavy. Naučily se poznávat přírodniny a především si mezi sebou vytvořily krásnou přátelskou atmosféru.

Vychovatelky: Kristýna Burdíková, Helena Korčová