Ve středu 12. října jsme se s dětmi ze školního klubu vydali na výlet do přírody směr Mušálecké rybníky v Třanovicích. Procházeli jsme lesoparkem, kde si děti pročetly naučné cedule s popiskami a obrázky zvířat a živočichů, které se vyskytují v dané oblasti. U rybníku měly děti soutěže v družstvech a tvořily nápisy z přírodnin. Byly velmi kreativní a jejich fantazie nás opravdu velmi mile překvapila. Posuďte sami z níže přiložených fotek. Soutěž venku je moc bavila a bylo velmi těžké vybrat první tři nejlepší družstva. Ocenění byli všichni ?. A hurá na pizzu! V restauraci Bowling, si děti dopřály výbornou pizzu a dobré pití. Počasí nám krásně přálo a my jsme si užili každou minutu.

Kristýna Burdíková a Helena Korčová