Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o některých aktivitách naší školy. Jak již možná víte od svých dětí, nebo z našich webových stránek, škola se zapojuje do mnoha projektů a akcí, které nám pomáhají nejen zkvalitňovat výuku, ale i vést děti k sounáležitosti s ostatními, kamarádství a ochotě pomoci druhým.

V začátku školního roku se nám podařilo získat nemalé finanční prostředky (dotaci  ve výši téměř 1,5 milionů korun) na dva projekty. Díky prvnímu z nich jsme pro školu získali mj. cca 600 nových knih do nově zřízené školní knihovny. Jsme velmi rádi, že knihovna se stala oblíbeným místem našich žáků. Její prostory využívají nejen k vypůjčení knih, ale i k relaxaci, k setkávání se a také ke studiu. V neposlední řadě jsme zaznamenali velký nárůst čtenářů, což bylo hlavním účelem. Dále v rámci tohoto projektu mělo 40 žáků naší školy možnost zcela zdarma navštívit Anglii. Součástí pobytu byla i výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími v anglické škole, tedy naši žáci se zdokonalili v anglickém jazyce.

Druhý projekt nám přinesl nové vybavení školních dílen, věříme, že díky novým pomůckám a nářadí se žáci naučí mnoho potřebného pro praktický život a zlepší své technické dovednosti.

Toto byly projekty, které nám finance přinesly. Člověk by však měl umět nejen brát, ale i dávat. Proto jsme se rozhodli zapojit do charitativních projektů, kterými se snažíme vést děti k poznání života v jiných částech světa, k vytváření životních postojů a úctě k jiným.

V letošním školním roce se proto zapojujeme do těchto aktivit:

  1. „Čtení pomáhá“ – děti čtou knihu, rozvíjí tak svou čtenářskou gramotnost a navíc za přečtení knihy získávají částku 50 Kč, kterou vloží jako svůj příspěvek na zvolený charitativní záměr.
  2. Adopce na dálku – cílem projektu je pomoci dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby, především zprostředkovat jim přístup ke vzdělání. Děti, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje spojené s výukou, nadále žijí se svojí rodinou v Africe, ale “adoptivní rodič” mu hradí školné, všechny učební pomůcky a povinnou školní uniformu. Naše škola adoptovala osmiletou holčičku Eunici Atimango z Ugandy, roční příspěvek na její vzdělání činí 3500 Kč. Tyto finance nežádáme po rodičích, ale chceme, aby si je žáci získali sami – např. sběrem papíru, prodejem svých výrobků na vánočním jarmarku, sběrem kaštanů a žaludů apod. Záleží na aktivitě každé třídy. Projekt zaštiťuje žákovský parlament a žáci 2. stupně.
  3.  Adopce zvířete v ZOO – žáci 1. stupně si adoptují zvíře v ZOO Ostrava, kterému budou přispívat na jeho péči. Částka příspěvku je dobrovolná a jeho princip stejný jako u žáků 2. stupně – žáci si finanční prostředky získají sami.
  4. „Sněhuláci pro Afriku“ –  cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. 4. ročník tohoto projektu organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro Vaše děti.

Věříme, že nás v našich aktivitách a realizacích projektů podpoříte a pomůžete společně s námi dobré věci.

Více se o uvedených projektech a aktivitách dočtete v příspěvcích na našich webových stránkách nebo v přiložených dokumentech.

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy