V rámci výzvy č. 13/2017 Ministerstva životního prostředí, která zajišťuje podporu a realizaci ozdravných pobytů pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší získala naše škola podporu formou neinvestiční dotace v celkové výši 216000 Kč. Předmětem projektu byla realizace dvou 10denních ozdravných pobytů v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší pro žáky I. a II. stupně základní školy.

Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Státním fond životního prostředí České republiky – https://www.sfzp.cz/

Ministerstvo životního prostředí České republiky – https://www.mzcr.cz/

 

Dosažené ekologické přínosy a výsledky projektu

Díky průběhu vzdělávacího ekologického programu v přírodním prostředí byl výrazně posílen vztah žáků k přírodě. Důraz byl kladen na pochopení provázanosti ekologických vztahů v různých ekosystémech a vytvoření citlivého vnímání přírodních dějů. Žáci prostřednictvím skupinových her porozuměli významu a složitosti ekologických procesů, naučili se formulovat vlastní názor a navrhovat řešení daných problémů. Vzhledem k odlišnosti životního prostředí a krajiny, kterou oblast severních Čech pro naše žáky byla, mohli žáci vnímat rozmanitost české přírody. Díky programu “Cesta kolem světa za 10 dní” si vytvořili představu i o cizokrajných ekosystémech, jejich ekologických problémech a způsobu života lidí v nich.

Žáci se z ozdravného pobytu vraceli odhodlaní změnit své spotřebitelské chování a s chutí ovlivňovat své okolí ve smyslu předcházení a řešení problémů životního prostředí.

 

Ozdravný pobyt Hejnice 16. 10. – 25. 10. 2019

Dne 16. října jsme se vydali na ozdravný pobyt do Hejnic v Libereckém kraji. Ozdravný pobyt absolvovalo celkem 30 žáků druhého stupně základní školy Za necelých deset dní se nám podařilo procestovat celý svět a navštívit země na všech světadílech. Každý den byl nabitý program od rána do večera a neměli jsme čas nudit se. Navštívili jsme například Mongolsko, USA, nebo jsme se vydali za protinožci do Austrálie. Čína byla pro nás velice zajímavá, zkoušeli jsme čaje dovezené přímo z čínských čajových plantáží, jedli jsme čínskými hůlkami nebo jsme se seznámili s čínským horoskopem. V Africe jsme naopak poznali krásu tamější přírody, živočichů a život místních černošských kmenů. Dokonce jsme se naučili „afrikánsky“ i nějaká ta slovíčka.

V krásném počasí jsme se také vydali na místní horu Ořešník a na Ještěd. I přes bolavé nohy se všechno ve zdraví zvládlo a z vrcholů jsme měli nádhernou podívanou. Seznámili jsme se i s městem Libercem – byli jsme na náměstí, navštívili vědecký park IQlandia a zoologickou zahradu, která je nejstarší zoologickou zahradou v České republice. Zoologická zahrada nás uchvátila bílými tygry a surikatami, které byly opravdu roztomilé. Díky jedinečným zážitkům nám náš pobyt velice rychle ubíhal a my se pomalu dostali ke konci. Poslední den nastalo vyhodnocování různých soutěží, jako například nejvzornější a nejhezčí pokoj či nejlépe zachovalý cestovní pas. Také nastala soutěž „Hejnice má talent“, které se zúčastnilo 5 soutěžních týmů. Bohužel po skončení jsme se museli začít balit a chystat se na poslední den – zpáteční jízdu. Všechno krásné jednou končí, a tak skončil i tento pobyt.

Kdybych si měla vybrat nejlepší den z pobytu, bylo by to těžké rozhodování, ale asi by zvítězil den poslední. Zopakovali jsme si totiž české státní symboly a upekli výborné buchty, opakovali jsme také zvířata žijící v našich lesích a rozpoznávali jsme je podle jejich hlasů. Celý ten den vyvrcholil již zmiňovanou večerní soutěží „Hejnice má talent“. V soutěži se ukázalo fakticky všechno. Divadlo, zpěv, tanec i vědomosti. Byla doopravdy zábava líčit kluky tak, aby pro své divadelní představení vypadali jako holky. Samozřejmě porota nemohla chybět, což byly paní učitelky. Po skončení soutěže a vyhlášení vítězů došlo k vyhodnocení dalších pobytových úkolů – od cestovního pasu, do kterého jsme museli dávat razítka, až po ten nejhezčí pokoj. Pozor, zde byl vyhlášen i pokoj s nejmenším počtem bodů, což znamenalo pro kluky praní ponožek. Byla sranda se dívat na ty jejich obličeje. A celý den byl zakončen párty, která byla super. Tančili jsme tak moc, že mě bolely nohy! Po skončení jsme šli dobalovat věci a šli spát. Bude mi to chybět, myslím, že nás to všechny stmelilo dohromady. Děkujeme paním učitelkám a vedení školy, že to pro nás zařídily ?.

By Barbora Swatková, žákyně 8. ročníku

Žáci si ozdravný pobyt opravdu užili, bylo to deset nádherných dní v přírodě, na čerstvém vzduchu s přínosnými vzdělávacími aktivitami. Celá akce proběhla v ekologickém středisku STŘEVLIK. Níže jsou umístěny odkazy pro stažení fotografií. Děkuji mnohokrát všem za pomoc při organizaci a hladkém průběhu této akce!

Mgr. Magdaléna Rylková, vedoucí akce

 

Ozdravný pobyt Hejnice 20. 3. – 29. 3. 2019

Ozdravný pobyt absolvovalo celkem 30 žáků prvního stupně základní školy. Hlavní náplní a stěžejním bodem programu byla „Cesta kolem světa“. Každý den jsme se pod vedením lektorů vydali do nové země, abychom ji mohli podrobně prozkoumat. Byli jsme například v Brazílii, kde jsme vyráběli masky na jeden z nejslavnějších karnevalů, nebo jsme se zastavili v Mongolsku na střílení z luku a jízdu na koni. Procestovali jsme rovněž Afriku, proháněli se po Divokém západě a nezapomněli jsme se zastavit v Austrálií a Oceánií. Děti navíc každý večer „blogovaly“ a zasílaly tak „online“ zprávu rodičům z celého dne. Vrcholným zakončením ozdravného pobytu byla celovečerní soutěž „Hejnice má talent“, ve které žáci mohli předvést svůj talent v jakékoliv disciplíně. Jedni se předváděli s tancem, básničkou, jiní naopak se scénkou nebo kouzelnickým trikem. Po velice vyrovnaném boji se nakonec na prvním místě umístila dvojice Miriam Sližová a Stella Stuchlíková, druhé místo patří skupině žáků, třetí místo obdržela Kája Labudová s Kájou Jelínkovou. Na ozdravném pobytu nechyběla ani stezka odvahy. Pro některé to byl nezapomenutelný zážitek. Jsem přesvědčena, že se všem akce líbila a každý si v nádherné krajině přišel na své, minimálně na čerstvý a svěží vzduch.

Mgr. Magdaléna Rylková

 

https://masarykovahnojnik.rajce.idnes.cz/Ozdravny_pobyt_20.3.-29.3.2019/