Projekt Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019

Naše škola uspěla v dotačním řízení a pro školní rok 2018/2019 získala dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 34 400 Kč v rámci projektu s názvem Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019.

Tento projekt slouží k financování aktivit (besed, přednášek, exkurzí, adaptačního kurzu) zaměřených na předcházení rozvoje rizik v chování žáků, a to zejména na nebezpečí zneužívání návykových látek, problematiku gamblingu, poruchy příjmu potravy, na nebezpečné chování na sociálních sítích a s tím spojeným rizikem sexuálního zneužívání. Vzhledem k tomu, že se na naší škole vyskytují vztahové problémy při soužití žáků v některých třídách, budou tímto projektem financovány aktivity zaměřené na rozvoj pozitivního klimatu, zlepšení vztahů a zamezení výskytu šikany. Také se zaměříme na posilování a upevňování obecně uznávaných hodnot, jakými jsou rodina, mateřství a láska.