Naše škola uspěla v dotačním řízení a pro školní rok 2021/2022 získala dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 60 000 Kč v rámci projektu s názvem Studium školního metodika prevence a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence.

Tento projekt slouží k financování studia metodika prevence. Cílem studia je prohloubit, rozšířit a aktualizovat vědomosti a schopnosti našeho metodika prevence. Dále bude financováno další vzdělávání pedagogů v oblasti prevence, tak aby byli schopni rozpoznat, definovat problémy ve třídě a znali nástroje, postupy a metody, které umožní analyzovat problém. K tomu pedagogům pomůže také odborná literatura, která bude zakoupena do školní knihovny.