Ve dnech 31. 5. a 1. 6. proběhla na naší škole tradiční akce s názvem Slavnost slabikáře. Tato významná událost, jež podporuje čtenářskou gramotnost, podněcuje děti ke čtení a motivuje je k lásce ke knize, je každoročním zakončením celoročního úsilí všech prvňáčků.

Ceremoniálu se účastnili naši nejmladší žáci se svými rodiči. Ve slavnostně připravené hudebně školy se sešli prvňáčci spolu se svojí paní učitelkou, aby svým rodičům ukázali, jak se za celý školní rok naučili číst. Žáci si připravili s paní učitelkou ukázku písniček, básniček, dramatizaci pohádky, ale hlavně prezentovali čtení.  Na akci přijal pozvání také “čtenářský král”, který měl tu čest, pasovat všechny děti na opravdové čtenáře. Za svůj skvělý výkon a celoroční pilnou práci získaly děti šerpu s pečetí, knihu na památku, diplom a sladkou odměnu. Rodiče dojetím pozorovali vystoupení svých dětí a neskrývali nadšení a radost. Ta však byla největší v očích samotných prvňáčků. Pocity radosti střídaly zvědavost a očekávání.

Přejme si tedy, aby jim tyto pocity vydržely. Aby se do školy a za knihami těšili stále; vždyť jak praví anglická spisovatelka Virginia Woolf : “Knihy jsou zrcadlem duše.”

Mgr. Renáta Dvořáčková Studníková

Mgr. Karla Molinová