Dne 28.4 se v Ostravě – Porubě v Geologickém pavilonu prof. Pošepného již tradičně konala soutěž Geologické kladívko. Pořadatelem této soutěže s geovědním zaměřením je Vysoká škola Báňská. Z naší školy se soutěže zúčastnila 2 družstva složená ze žákyň 9. tříd. Soutěžící museli nejprve prokázat všeobecné znalosti v oblasti geologie a minerály i horniny poznat. V druhé části soutěže šlo o plnění úkolů, které se již neopíraly o vědomosti, ale spíš o schopnost orientovat se v zadání a sbírkách geologického pavilonu či ve venkovním geoparku. Nebylo to rozhodně jednoduché, protože na takové soutěži byly naše žákyně poprvé a za 90 minut měly splnit celkem 4 úkoly spojené s hledáním odpovědí na zadané otázky ve sbírkách.

Po skončení soutěžní části jsme se s ostatními účastníky ještě na chvíli přesunuli do auly VŠB, kde jsme si vyslechli přednášku o významu a odvětvích geologie. Nakonec jsme se vrátili do Geologického pavilonu, kde již byly na stole přichystány ceny pro vítěze a začalo se s vyhlašováním. V naší kategorii základních škol se zapojilo celkem 23 týmů a i když byla soutěž pro naší školu premiéra, povedlo se týmu ve složení Eliška Bellová, Aneta a Natalie Lasotová získat pěkné 9.místo a naší školu v silné konkurenci se ctí reprezentovat.

Děkujeme

Mgr. Lucie Čamborková