Školní parlament vyhlašuje tradiční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Sběr a vážení suchých plodů bude probíhat v termínu od 17. 10. do 21. 10. 2022 v prostorách u šaten, vždy ráno od 7:20 do 7:50.

Všechny nasbírané plody budou předány mysliveckému spolku, který jej využije ke krmení lesních zvířat v období zimy.

Oceněni budou tři nejlepší sběrači z 1. a z 2. stupně.

Sběru zdar!

Členové školního parlamentu