Druhý cizí jazyk (němčinu nebo ruštinu) se naši žáci začínají učit v 7. ročníku. A že to jde některým velmi dobře, dokázaly hned dvě soutěže v ruském jazyce, které se konaly 28. března 2023 pro žáky 7. a 9. ročníku.

Pro sedmáky, kteří se teprve letos seznámili s azbukou, bylo připraveno školní kolo Puškinova památníku, v němž účastníci vystoupili s přednesem básně či krátké prózy. V silné konkurenci zvítězily Tereza Nemeskürthy (3. místo), Eliška Milichová (2. místo) a Denisa Gavelčíková (1. místo).

Deváťáci soutěžili ve Školní olympiádě v ruském jazyce, a to v písemné i ústní části. Písemné kolo olympiády proběhlo 20. března a zapojili se do něj všichni žáci, kteří se ruštinu učí. Museli správně zodpovědět otázky k poslechu řeči rodilých mluvčích, porozumět psanému textu
a prokázat znalosti z mluvnice. Osm nejlepších soutěžících postoupilo do dalšího, ústního kola, kde se samostatně vyjadřovalo na dané téma, vedlo dialog nebo popisovalo obrázek. Porota (Lenka Skřekucká a Soňa Kellerová) neměla lehký úkol, ale nakonec i zde vybrala vítěze – Natálii Lasotovou (3. místo), Barboru Pončovou (2. místo) a Evu Sztankovou (1. místo).

Žákům děkujeme za účast v soutěžích a vítězům blahopřejeme k jejich výkonům.

Lenka Skřekucká a Soňa Kellerová