Týden od 31. října se u nás ve škole nesl v halloweenském duchu. Tento keltský lidový svátek, jehož oslavy připadají na poslední říjnový den, jsme si s dětmi na prvním stupni připomenuli v pátek 4. listopadu. Věnovali jsme tématu Halloween část páteční dopolední výuky, abychom dětem připomenuli, proč se Halloween slaví, jaký má původ, které jsou jeho tradiční symboly a co znamenají. Žáci se dozvěděli, v kterých zemích je tato kulturní tradice nejvíce rozšířená, proč se lidé oblékají do kostýmů, jaký význam má vydlabaná dýně a další.

Pojďme se tedy podívat, jakou zábavnou formou si užily výuku děti z prvního stupně. Žáci prvních tříd zdobili perníčky, v českém jazyce a matematice řešili halloweenský pracovní list a poslouchali pohádku O čarodějnici a dýni, kterou potom také ilustrovali. Ve všech třídách prvního stupně jsme se v tento den zaměřili především na rozvíjení čtenářské gramotnosti a porozumění čtenému textu. Druháčci měli velmi pestrý program. Kromě četby textu Tři kamarádi v maskách, řešili také halloweenský kvíz a zpívali písničku Pět ježibab. Také děti z třetí třídy si halloweenské dopoledne užily. Paní učitelka zařadila do jednotlivých předmětů halloweenská cvičení a v matematice děti řešily čarodějnické slovní úlohy, které je moc bavily. Třeťáčci se věnovali čtení, a to konkrétně velmi líbivé pohádce O čarodějnici a dýni. Nechybělo ani halloweenské tvoření. Třída 4.A se kromě čtení pohádky věnovala také přírodovědnému tématu. S paní učitelkou se žáci zabývali hady, sovami a pavouky. Jejich kamarádi z třídy 4.B pracovali s pohádkou a v geometrii rýsovali chaloupku na kuřích nožkách a tvořili plot s dýněmi. Pátá třída se kromě četby a rozboru pohádky O čarodějnici a dýni, věnovala také její dramatizaci. Žáci interpretovali přečtený text pomocí krátkého divadla.

Ne jenom děti, ale také paní učitelky, se v tento den oblékly do halloweenských kostýmů. Mezi maskami a převleky nejvíce převažovaly čarodějnice, strašidýlka a duchové. Jednotlivé třídy pak během vyučování navštívili zástupci školního parlamentu, kteří vyhodnotí nejoriginálnější a nejpovedenější masku.

Mgr. Petra Protznerová