Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které se týkají stravování v naší školní jídelně.

Pro odběr stravy je nutné zakoupení čipu v hodnotě 64,- Kč, tento čip je platný po celou dobu školní docházky žáka. Pokud se strávník odhlásí z odběru obědů, je možné v případě nepoškozeného čipu jeho  zpětné odkoupení, a to do jednoho roku od vydání.

  • Upozorňujeme, že stravné lze platit pouze formou inkasa (ve výjimečných a odůvodněných případech lze i hotovostně).
  • Platba za obědy bude inkasována z účtu plátce (strávníka) v průběhu měsíce října (za měsíc září).
  • Inkaso musí být nastaveno v bance s měsíčním limitem 1800,-Kč/osoba nejpozději do 15. 9. 2022.
  • V měsíci září bude inkasována vratná záloha na stravné ve výši 1000,- Kč/osoba. Tyto prostředky slouží na úhradu výdajů na stravování. Záloha bude strávníkům vrácena po ukončení stravování.

Prodej čipů:

  • pondělí 29. 8. 2022 – 7:00 – 13:00
  • úterý 30. 8. 2022 – 7:00 – 13:00
  • středa 31. 8. 2022 – 7:00 – 13:00
  • čtvrtek 1.9. 2022 – 7:00 – 13:00
  • pátek 2.9. 2022 – 7:00 – 13:00

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky a svolení k inkasu.

Dne 1. 9. 2022 mají všichni strávníci oběd odhlášený. V případě zájmu je nutno oběd individuálně přihlásit u vedoucí ŠJ nebo na adrese: E-Strava .

Ceny obědů od 1. 9. 2022

Věková kategorie Cena obědu Měsíční záloha září
Žáci 6-10 let  28,- Kč 21 dnů x 28,- Kč =  588,- Kč
Žáci  11-14 let  30,- Kč 21 dnů x 30,- Kč =   630,- Kč
Žáci 15 a více let  35,- Kč 21 dnů x 35,- Kč =  735,- Kč

Odhlašování a výběr varianty obědů se provádí elektronicky na adrese: E-Strava , nejpozději do 12 hodin předešlého dne.

Ve výjimečných případech lze oběd odhlásit do 7:00 téhož dne, a to telefonicky u vedoucí ŠJ (+420 727 946 230).  Vedoucí školní jídelny neprovádí automaticky jakékoliv změny za strávníky, tzn. NEODHLÁŠENÁ strava bude účtována  v plné (nedotované) ceně včetně režijních nákladů. Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. V platném znění o školním stravování jsou všichni strávníci povinni odhlásit stravu po dobu nepřítomnosti (první den nepřítomnosti se považuje za pobyt ve škole a plyne z toho nárok na oběd, následující obědy musí být odhlášeny). V případě neodhlášení stravy, budou režijní náklady staženy rovněž formou inkasa.

Cena nedotovaného obědu

Věková kategorie Cena nedotovaného obědu
Žáci 6-10 let 68,- Kč
Žáci  11-14 let 70,- Kč
Žáci 15 a více let 75,- Kč

 

Přihláška-ke-stravování

Monika Ćmielová
vedoucí ŠJ